Aanmelden cursus Nederlandse taal

 

Optie 1: Aanmelden per e-mail

Stuur een mail naar buurtschool@sgzuidwest.nl, met vermelding van:

 • Uw naam
 • Uw adres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw taalniveau:
 1. A0-A1 niveau (beginners niveau)
 2. A1 niveau (A1/A1+)
 3. A2 niveau (A2/A2+)

  Optie 2. Aanmelden op locatie

  U komt langs bij de balie van het Roemer Visscher College op zaterdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur. Wij schrijven u dan samen in voor de gewenste cursus.

  Optie 3. Online aanmelden

  Meldt u direct online aan in de webshop. 

  Procedure na aanmelding

  Voordat men aan de NL-les kan deelnemen wordt eerst een intake gehouden (toets en/of een gesprek). Dit wordt gedaan om het niveau Nederlands van de cursist te bepalen, zodat men in de juiste groep geplaatst wordt. Wanneer de intake wordt gehouden wordt via de mail gecommuniceerd. Pas daarna krijgt de cursist een uitnodiging om deel te nemen aan de Nederlandse les. Voor de NL-les krijgt men geen certificaat. 

  Omdat er veel belangstelling is voor deze lessen en we altijd cursisten op de wachtlijst hebben, hanteren we strenge regels voor wat betreft aanwezigheid. Als men na 3 keer, zonder zich voor de les af te melden weg blijft, wordt men uitgeschreven. De Nederlandse lessen zijn gratis maar niet vrijblijvend.

  Selectie aanbod