Basisschool (groep 7 & 8)

Speciaal voor kinderen uit groep 7 en 8 hebben wij een Zaterdagschool. Onze Zaterdagschool is heel divers en varieert van hulp bij begrijpend lezen, woordenschat, spelling, rekenen, beroepsoriëntatie, het wegwerken van corona achterstanden en eventueel hulp bij het maken van huiswerk. Binnen het zaterdagschool programma ligt de focus vooral op begrijpend lezen en woorden schat. Je kan je direct op verschillende beroepen oriënteren, want tijdens de Zaterdagschool ga je ook aan de slag binnen de horeca, techniek en het ondernemen.

De buurtschool vindt:

  • Werken in kleine groepen erg belangrijk, zodat elk kind voldoende aandacht krijgt en geholpen wordt waar dat nodig is.
  • Dat opbrengst gericht werken heel goed is voor het behalen van kleine successen. De lat steeds hoger gelegd moet worden om de achterstand kleiner te maken.
  • Dat werken op maat het kind meer vertrouwen geeft in het eigen kunnen.

Binnen de zaterdag school gaan we aan de slag met:

  • Het niveau verhogen van begrijpend lezen
  • Het vergroten van de woordenschat
  • Het verbeteren rekenvaardigheid
  • Het oriënteren op verschillende beroepsrichtingen
  • Het aanleren van informatievaardigheden
  • Het werken aan individuele aandachtspunten (leerdoelen)

Zit jij in groep 7 of 8 van de basisschool? Wil je in een kleine groep op een leuke manier leren? Schrijf je dan nu in voor de zaterdagschool!

Je kunt je hier aanmelden voor de Zaterdagschool speciaal voor de basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8.

Selectie aanbod